História DHZ mesta Prešov

"Dáva sa na známosť všetkým prešovským obyvateľom a každému zvlášť, s ohľadom na množstvo a stále častejšie požiarne nešťastia, že bolo vytvorené na tomto mieste k všeobecnému blahu občanmi a obyvateľmi hasičské a záchranné zariadenie, dobrovoľné, pod ochranou mestského úradu. Následkom toho boli doterajšie pravidlá tohto druhu obnovené a podľa možností sa budú postupne zavádzať a tak k všeobecnému pochopeniu, ako aj dôveryhodnému riadeniu sú týmto zverejnené a odporúčané."


Toto sú úvodné slová zo Zakladacej listiny Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v Prešove zo 6.júla1847.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode