Cvičebný poriadok a metodické listy

 

Materiál prevzatý zo stránky DPO SR - "www.dposr.sk"

 

https://www.dposr.sk/index.php/has-jednotky

 

Výcvik hasičského družstva 1+3 v podmienkach DHZO

Vážení členovia DPO SR, ktorí vykonávate svoju činnosť v rámci hasičských jednotiek v zriaďovateľskej kompetencii samosprávy – DHZO, DHZM.

Vzhľadom k tomu, že súčasné právne predpisy považujú hasičské družstvo v zložení 1+3 za základné pre kategórie hasičských jednotiek DHZO (A1,A,B,C, poprípade aj D), RVŠ sa zaoberal otázkou riešenia výcviku družstva v tomto zložení. Pri rozbore dostupných cvičebných poriadkov bolo zistené, že v súčasnom období absentuje cvičebný poriadok, zameraný práve na výcvik družstva 1+3. Z tohto dôvodu sme požiadali GŘ HZS ČR o možnosť využívania predpisov vydaných MV–GŘ HZS ČR – Bojový řád jednotek PO a Cvičební

řád jednotek PO pre účely odborné prípravy členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorí sú zaradení v hasičských jednotkách obcí alebo miest v Slovenskej republike. Ako vyplýva z odpovede generálneho riaditeľa HZS genmjr. Ing. Drahoslava Rybu, GŘ HZS ČR vydalo súhlas na využívanie uvedenej dokumentácie, ktorý je platný „dnem vydání tohoto dopisu do jeho případného písemného odvolání MV-GŘ HZS ČR adresovaného na DPO SR.“ Všetky potrebné texty a metodické listy k výcviku sa nachádzajú na elektronickej adrese https://www.hzscr.cz/clanek/vykon-sluzby.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d. Pre výcvik družstva 1+3 sú odporúčané DR 3-1 až DR 3-16.

Verím, že uvedený krok prispeje k zvýšeniu taktickej pripravenosti našich členov v hasičských jednotkáchv zriaďovateľskej kompetencii samosprávy – DHZO a DHZM.

 pdf1

Súhlas na využívanie

 

 pdf1

 DR3-1-Obecná činnosť

            pdf1  DR3-2-Nástupy a organizace družstva
 pdf1  DR3-3- Přívodní vedení    pdf1  DR3-4- Dopravní vedeni s rozdělovačem
 pdf1  DR3-5- Útočný proud od rozdělovače    pdf1  DR3-6- Jednoduché vedení C
 pdf1  DR3-7- Jednoduché útočné vedení    pdf1  DR3-8- Jednoduché vedení
 pdf1  DR3-9- Dopravní vedení    pdf1  DR3-10- Útočný vysokotlakový proud
 pdf1  DR3-11- Jednoduché vedení do poschodí    pdf1  DR3-12- Dopravní vedení
 pdf1  DR3-13- Dopravní vedení B    pdf1  DR3-14- výcvik s přiěsy
 pdf1  DR3-15- Výstup na žebřík    pdf1  DR3-16- Výcvik se žebříky

 

Cvičebný poriadok členov DPO SR

 

word CP poradová príprava

 

Metodické listy - požiarna taktika

 

word  ML Obsah      
word ML č. 1        word ML č. 2
word ML č. 3   word ML č. 4
word ML č. 5   word ML č. 10
word ML č. 11   word ML č. 12
word ML č. 13   word ML č. 14
word ML č. 15   word ML č. 16
word ML č. 20   word ML č. 21
word ML č. 22   word ML č. 23
word ML č. 24   word ML č. 25
word ML č. 26   word ML č. 27
word ML č. 28   word ML č. 29
word ML č. 30   word ML č. 31
word ML č. 40   word ML č. 41
word ML č. 42   word ML č. 43
word ML č. 44   word ML č. 45
word ML č. 46   word ML č. 47
word ML č. 48   word ML č. 55
word ML č. 60   word ML č. 61
word ML č. 62   word ML č. 63
word ML č. 64   word ML č. 65
word ML č. 70   word ML č. 71
word ML č. 72   word ML č. 73
word ML č. 80   word ML č. 81
word ML č. 82   word ML č. 83
word ML č. 84   word ML č. 85
word ML č. 91   word ML č. 95
word ML č. 100   word ML č. 101
word ML č. 102   word ML č. 103
word ML č. 104   word ML č. 105
word ML č. 106   word ML č. 107
word ML č. 108   word ML č. 109
word ML č. 110   word ML č. 111
word ML č. 116   word ML č. 117
word ML č. 118   word ML č. 119
word ML č. 120   word ML č. 121
         
 

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode